Spørretimespørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til forsvarsministeren

Om hvorfor Evje og Hornnes kommune skal betale store beløp for kostnadsdempende tiltak knyttet til støy fra Evjemoen skyte- og øvingsfelt, og om ikke det er mer riktig at forurenser betaler

Datert: 12.01.2012
Besvart: 01.02.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): På grunn av nye støyregler legger Forsvaret ned innsigelse på all utvikling i Evje sentrum på bakgrunn av støy fra Evjemoen skyte- og øvingsfelt. Dette er en uholdbar situasjon for Evje og Hornnes kommune som selvsagt ønsker videre utvikling. Forsvaret har beregnet kostnadsdempende tiltak til 56 mill. kr og mener en kostnadsdeling er rimelig.

Hvorfor skal en kommune som ikke får noen inntekter, heller bare ulemper med skytefeltet, betale store beløp for dette, og er det ikke mer riktig at forurenser betaler?


Les hele debatten