Spørretimespørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til olje- og energiministeren

Om å bidra til at Statoil får tilfredsstillende systemer for å ivareta bekymringsmeldinger slik at ansatte kan føle de har reell varslingsrett

Datert: 26.01.2012
Besvart: 01.02.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): I Dagens Næringsliv 19. januar 2012 kunne vi lese at ansatte i Statoil ikke tør å si fra om kritikkverdige forhold i frykt for å ødelegge karrieren. I en fersk rapport utarbeidet av forskningsstiftelsen IRIS fremkommer det bl.a. at Statoil har grunnleggende utfordringer med å håndtere kritikk, samt at man mangler systemer for å ivareta bekymringsmelding.

Hvordan vil statsråden, som selskapets hovedeier, bidra til at Statoil får tilfredsstillende systemer, og at ansatte kan føle de har reell varslingsrett?


Les hele debatten