Spørretimespørsmål fra Henning Warloe (H) til miljø- og utviklingsministeren

Om hvordan statsråden stiller seg til forslaget om å etablere et klimaservicesenter der kommuner og andre aktører kan få bistand med å utarbeide mer detaljerte klima- og nedbørsprognoser til bruk i lokal planlegging og beredskap

Datert: 18.01.2012
Besvart: 08.02.2012 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Henning Warloe (H)

Spørsmål

Henning Warloe (H): Klimaforskere ved Nansensenteret i Bergen har i møte med Hordalandsbenken tatt opp muligheten for å etablere et klimaservicesenter der kommuner og andre aktører kan få bistand med å utarbeide mer detaljerte klima- og nedbørsprognoser til bruk i lokal planlegging og beredskap. Et tilsvarende senter finnes bl.a. i Tyskland. Så vidt jeg har forstått har det også vært dialog med Miljøverndepartementet om ideen.

Hvordan stiller statsråden seg til et slikt forslag?


Les hele debatten