Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til utenriksministeren

Om situasjonen i Syria, og hvilken mulighet vi har til å få FN mer engasjert og legge press både på regimet og på deres internasjonale støttespillere

Datert: 01.02.2012
Besvart: 01.02.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Vi får nå hver eneste dag over nyhetsendingene mer og mer dystre rapporter om det som foregår i Syria, en situasjon hvor vi i løpet av de siste ti måneders lange opprør mot president Assad har sett at over 5 000 sivile menneskeliv har gått tapt. Vi har sett at det som startet som en fredelig, ikke-voldelig motstand og et forsøk på regimeforandring, nå er på vei til å ende opp i en relativ blodig borgerkrig.

De siste dagene har det internasjonalt vært forsøkt å gjøre en felles blokk for å få president Assad til å trekke seg og få situasjonen endret i Syria. Den arabiske liga har gått i front ved først å sende observatører, men nå har de trukket dem ut på grunn av eskaleringen av volden. Informasjonene er dårlige, de er relativt lite oversiktlige, bl.a. fordi journalister og observatører til Syria, hvilken mulighet de har til å følge hva som foregår, er begrenset. USA, Frankrike og Storbritannia har sammen med EU og Den arabiske ligaen lagt frem et forslag til resolusjonstekst. De har bedt om internasjonal støtte til å presse på for at Assad skal gå av.

Mitt spørsmål til utenriksministeren blir: Når vi ser hvordan Russland og Kina nå motsetter seg at det skal fattes vedtak i Sikkerhetsrådet, hvilken mulighet har vi sammen med likesinnede land til å legge press både på regimet og på deres internasjonale støttespillere – Russland, Iran og Kina – og rett og slett få FN mer engasjert og sørge for at dette ikke ender opp i en total borgerkrig som kan komme til å bli veldig blodig?


Les hele debatten