Muntlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justis- og beredskapsministeren

Om hva som er ambisjonsnivået når det gjelder politidekning i 2012 og 2013, sånn at vi ikke kommer enda mer på etterskudd i forhold til målene Stortinget har satt

Datert: 01.02.2012
Besvart: 01.02.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Opposisjonen er ikke betalt for å svartmale, men posisjonen er heller ikke betalt for å skjønnmale og dekke over, så justisministeren kan komme tilbake og få noen av spørsmålene i reprise, for her er det grunnlag for å stille flere.

I Aftenposten i dag vises det til at en sterkt overbelastet operasjonsledelse måtte ivareta krisestabens oppgaver den første tiden. Det blir opp til 22. juli-kommisjonen å klargjøre, men antydninger til at manglende operasjonskapasitet var der, visste vi fra før.Derfor stilte jeg i høringen med statsråden spørsmål om antall operative tilgjengelig på vakt på Sentrum politistasjon en fredag ettermiddag. Da svarte statsråden at når det gjelder bemanning, er det opp til 22. juli-kommisjonen å vurdere det. Når det stilles spørsmål om bemanning i landets øvrige politidistrikt, svarer statsråden at det er det den enkelte politimesters jobb å vurdere. Og stiller man spørsmål om hva som eventuelt kan gjøres for at disse politimestrene skal få gjort en bedre jobb, vises det til Politidirektoratet. I mellomtiden blir det altså færre politifolk per innbygger. I løpet av de siste syv årene har vi derfor fått et mer utrygt samfunn.

Nå håper jeg at statsråden – uten å komme med en lekse om opptaket til Politihøgskolen for ti år siden, og uten å ramse opp en mulig effekt av politireformen i fremtiden eller et IKT-prosjekt – kan si noe om hva som er hennes ansvar. Hva er ambisjonsnivået til statsråden i 2012 og 2013 når det gjelder politidekning, sånn at vi ikke kommer enda mer på etterskudd i forhold til de felles målene som Stortinget har satt? Dette var også grunnlaget for det forrige spørsmålet.


Les hele debatten