Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Om å sikre en faglig forsvarlig helsestasjonstjeneste for barn mellom 0 og 6 år

Datert: 15.02.2012
Besvart: 29.02.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Det vises til en kartlegging Statens helsetilsyn har gjort blant et utvalg av kommuner og hvor det kommer fram at det ikke tilbys barn mellom 0 og 6 år helsestasjonstjenester i tråd med faglige normer fastsatt av myndighetene. Det er særlig bekymringsfullt at de som erkjenner svikt i tjenestene ikke har planlagt å iverksette forbedringstiltak.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre en faglig forsvarlig helsestasjonstjeneste for barn mellom 0 og 6 år?


Les hele debatten