Spørretimespørsmål fra Siri A. Meling (H) til miljø- og utviklingsministeren

Om å legge til rette for at ungdom engasjerer seg i friluftsaktiviteter, med bakgrunn i en alarmerende utvikling når det gjelder manglende fysisk aktivitet blant ungdom

Datert: 23.02.2012
Besvart: 29.02.2012 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): De nylig fremlagte nøkkeltallene for helsesektoren 2011 fra Helsedirektoratet viser en alarmerende utvikling når det gjelder manglende fysisk aktivitet blant ungdom. Tallene viser at norske 15-åringer sitter mer stille enn mennesker i alderen 65-85 år. Friluftsliv kan og må brukes offensivt for å snu trenden.

Hva vil statsråden gjøre for å bedre legge til rette for at ungdom i større grad engasjerer seg i friluftsaktiviteter?


Les hele debatten