Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om hvorvidt utredning av flytebruløsninger i Hordaland vil bli brukt i det videre arbeidet med modernisering av E39 Kyststamveien Kristiansand-Trondheim

Datert: 01.03.2012
Besvart: 07.03.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Et av de største prosjektene til Statens vegvesen er modernisering av E39 Kyststamveien Kristiansand-Trondheim. Målet er redusert transporttid. Mulighetene er gode og nasjonal effekt stor. Ett av flere uavklarte trasévalg er i Hordaland der valget står mellom indre og midtre linje. Midtre linje er basert på flytebru. 24. februar 2012 ble det presentert detaljerte kalkyler på to ulike flytebruløsninger. Begge har en pris på 5 milliarder kroner, halvparten av det beløpet Statens vegvesen har beregnet.

Vil denne utredningen bli brukt i det videre arbeid med saken?


Les hele debatten