Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Om hva statsråden har gjort for å redusere antall fjøsbranner og dermed dyretragedier og materielle skader, med henvisning til at det har blitt en forverring istedet for en forbedring

Datert: 09.03.2012
Besvart: 21.03.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Brannstatistikken for 2011 når det gjelder antall fjøsbranner er tragisk lesning. Det ble ny rekord, og mest brant det i Hedmark og Oppland med til sammen over 25 pst. av totalt antall branner i landet. Dette er et tema som har vært tatt opp i spørretimen tidligere med lovnad om tiltak for å redusere antall branner og dermed dyretragedier og materielle skader.

Hva har statsråden gjort siden det har blitt en forverring i stedet for en forbedring?


Les hele debatten