Muntlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til statsministeren

Om hvorvidt statsministeren mener at barns beste skal vektlegges foran innvandringsregulerende hensyn

Datert: 21.03.2012
Besvart: 21.03.2012 av statsminister Jens Stoltenberg

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Jeg vil ta opp situasjonen for de lengeboende asylbarna. Det bor ca 450 asylbarn på mottak som har bodd der i tre år eller lenger. Jeg vil invitere statsministeren på en liten øvelse – nemlig nå kun å snakke om asylbarna, ikke peke på alle andre, men at vi nå snakker om disse asylbarna. Vi hadde en debatt i salen her på mandag, der asylbarna ble et viktig tema. Jeg vil ta utgangspunkt i utlendingsloven slik den ble vedtatt i 2007. Da fikk vi en forskriftsendring der det ble gjort et viktig poeng av at man skal ta hensyn til barns beste, slik det uttrykkes i utlendingsloven § 38 tredje og fjerde ledd. Det står at man kan ta innvandringsregulerende hensyn, men man skal ta hensyn til barns beste. Herunder skal man også legge vekt på barns tilknytning til Norge.

Barns beste er viktig. Jeg tror at statsministeren er enig med meg i det, men mener han at barns beste er viktigere enn innvandringsregulerende hensyn? Det er det veldig mange som lurer på etter å ha hørt statsministeren uttale seg om disse sakene.

Oslo Arbeiderparti hadde årsmøte sist helg. Da var også statsministeren til stede. Der vedtok de en uttalelse der det bl.a. står:

«Barn skal ikke stå til ansvar for sine foreldres handlinger. Barnas tilknytning til Norge skal tillegges særlig vekt i vurderingen av om det foreligger sterke menneskelige hensyn som grunnlag for opphold.»

Mener statsministeren at barns beste skal vektlegges foran innvandringsregulerende hensyn? Og hvis han mener det, mener han at barns beste blir lagt vekt på framfor innvandringsregulerende hensyn i dag?


Les hele debatten