Spørretimespørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Om å sikre at norske elever møter lærere med de nødvendige kvalifikasjoner i matematikkfaget

Datert: 22.03.2012
Besvart: 28.03.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): En nylig publisert rapport om matematikkferdighetene hos norske allmennlærerstudenter viser urovekkende svikt i deres matematikkunnskaper. Det innebærer at mange matematikklærere i norsk skole har svak faglig basis i et av skolens kjernefag. Regning er en av fem grunnleggende ferdigheter.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at norske elever møter lærere med de nødvendige kvalifikasjoner i matematikkfaget?


Les hele debatten