Spørretimespørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til samferdselsministeren

Om at mange kjøpte flybilletter ikke lenger er gyldige som følge av at Widerøe etter en anke ble tildelt flykonsesjoner i Lofoten, som ved anbudstildeling var tildelt Danish Air Transport, og hva man vil gjøre for å ivareta næringslivet og enkeltmenneskets rettigheter

Datert: 28.03.2012
Besvart: 18.04.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Ved anbudstildeling av flykonsesjoner i Lofoten ble Danish Air Transport (DAT) valgt som operatør. Etter at Widerøe anket avgjørelsen, har Samferdselsdepartementet snudd 180 grader og tildelt Widerøe, konkurrenten til DAT, det operative ansvaret for flyvningen. Dette har medført at det er blitt kjøpt mange billetter, som i dag ikke lenger er gyldige.

Hva vil statsråden foreta seg for å ivareta næringslivet og enkeltmenneskets rettigheter slik at uskyldige ikke vil oppleve tap av betalte tjenester?


Les hele debatten