Spørretimespørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Om hva som er bakgrunnen for praksisendringen vedrørende tildeling av logopedhjelp til elever, med henvisning til at terskelen for å få hjelp er blitt høyere, noe som strider mot intensjonen om tidlig innsats

Datert: 29.03.2012
Besvart: 18.04.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Informasjon fra PP-tjenesten i Nittedal viser at praksis vedrørende tildeling av logopedhjelp til elever som har behov for slik hjelp er blitt endret og at terskelen for å få hjelp er blitt høyere. HELFO krever nå at det skal foreligge en henvisning fra spesialist med diagnose før logopedhjelp kan gis. Det betyr at elevene må vente lenger før de får hjelp.

Hva er bakgrunnen for denne praksisendringen, og ser statsråden at dette strider mot intensjonen om tidlig innsats?


Les hele debatten