Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Om hvorvidt statsråden er enig i at Stad skipstunnel nå må realiseres, etter at den 18. utredningen viser at prosjektet har en betydelig mer positiv samfunnsøkonomisk effekt enn det som tidligere har blitt hevdet

Datert: 12.04.2012
Besvart: 18.04.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Den 18. utredningen/rapporten knyttet til om hvorvidt en skal realisere bygging av Stad skipstunnel foreligger nå. Denne rapporten som er en oppfølging av Kystverkets tidligere rapport med en negativ anbefaling viser at dette prosjektet har en betydelig mer positiv samfunnsøkonomisk effekt enn det som tidligere har blitt hevdet. Flere av de rød-grønne representantene fra Møre og Romsdal har i media tatt til orde for at prosjektet nå må realiseres.

Er statsråden enig i at prosjektet nå må realiseres?


Les hele debatten