Spørretimespørsmål fra Einar Steensnæs (KrF) til landbruksministeren

Datert: 24.01.1997
Besvart: 29.01.1997 av landbruksminister Dag Terje Andersen

Einar Steensnæs (KrF)

Spørsmål

Einar Steensnæs (KrF): "Utnyttelsesgraden for importlisenser for landbruksvarer under GSP-ordningen er gjennomgående svært lav. Det har derfor vært vanlig praksis å innvilge forlenget gyldighet når særlige forhold hos u-landseksportøren har gjort dette rimelig og nødvendig.

Hva er årsaken til at en søknad fra Dagligvarehandelens u-landsutvalg om forlenget gyldighet for en importlisens på 50 tonn hermetisk skinke fra Zimbabwe er blitt avslått?"


Les hele debatten