Spørretimespørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Om hvilke langsiktige planer statsråden har når det gjelder satsing på kollektivtrafikk i Oslo og Akershus

Datert: 25.04.2012
Besvart: 02.05.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hovedstadsområdet står overfor store utfordringer med hensyn til befolkningsvekst og politiske ønsker om at flest mulig skal reise kollektivt. Når regjeringen snakker om kollektivtrafikk dreier det seg i all hovedsak om satsing på jernbane. Vi vet at andelen kollektivreisende i Oslo og Akershus, som reiser med tog, kun er 10-20 pst. Behovet for kollektivsatsing er mye bredere og større enn kun satsing på tog.

Hvilke langsiktige planer har statsråden når det gjelder satsing på kollektivtrafikk i Oslo og Akershus?


Les hele debatten