Muntlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

Om hvorvidt næringsministeren er bekymret for norske bedrifters konkurransekraft i dag internasjonalt, og hva han vil gjøre for at den blir bedre i morgen

Datert: 25.04.2012
Besvart: 25.04.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): La meg først si at jeg registrerer at for annen gang på tre uker demonstrerer regjeringen sin arroganse overfor Stortinget ved å arrangere en pressekonferanse om en stor sak samtidig som vi avvikler spontanspørretimen. Jeg ber om at presidenten tar dette opp med regjeringen.

Så til spørsmålet, som er til den tilstedeværende næringsministeren: Avisen Varden skriver på lederplass i dag, etter allmannamøte på Herøya i går kveld som endelig konfirmerer at tusen direkte arbeidsplasser blir borte, at det er en påminnelse om hvor brutal den internasjonale konkurransen er – og det er den. Norske bedrifter må hver dag ut og kjempe mot internasjonale bedrifter, og da trenger de norske bedriftene konkurransedyktige rammevilkår for seg og ikke en ryggsekk med særnorske, tyngende rammevilkår i form av skatter, reguleringer og avgifter, i tillegg til et høyt kostnadsnivå. Dessuten trenger vi at det blir investert i kunnskap og infrastruktur for en fremtidig bedre konkurransekraft. Det bør være en vekker for oss at investeringsnivået i Norge, utenom olje og gass – ifølge en OECD-rapport som nettopp er kommet – nå er på linje med Hellas. Og vi begynner å se resultatene av denne svekkede konkurransekraften utenom oljen. Ingen er nærmere til det enn næringsministeren, som må reise rundt til de stedene som rammes uten særlig materiell trøst i bagasjen.

Spørsmålet mitt er da: Er næringsministeren bekymret for vår konkurransekraft i dag internasjonalt, og hva vil han gjøre for at den blir bedre i morgen?


Les hele debatten