Muntlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om næringsministeren vil avvise likestillingsministerens nye utspill om å pålegge nye bedrifter eller AS-er kjønnskvotering

Datert: 25.04.2012
Besvart: 25.04.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Siden 2003 har det eksistert et krav om kvotering i ASA-selskaper. Dette har resultert i at et stort antall selskaper har skiftet eierform til AS.

I Dagens Næringsliv på mandag kunne vi lese at den nye likestillingsministeren ønsker å utvide kvoteringskravet til også å gjelde andre selskaper. Det er ikke mindre enn statlig overstyring av bedrifter og næringslivet, men det er ikke noe nytt fra denne regjeringen. Vi ser den samme iveren etter å styre folks hverdag i en rekke sammenhenger. Enten det er fedrekvote, mødrekvote, kvotering av kvinner inn i politikken, forslag om kvotering av kvinner inn i teater og film, noe som statsråden kjenner godt til.

Det er ingen overraskelse at Fremskrittspartiet er imot statlig overstyring på de fleste områder. Noe av det verste er når overstyringen baserer seg på kjønn, slik som det gjør i dette tilfellet. Som kvinne blir jeg provosert over at den sittende regjeringen ser på kvinner som svake individer som trenger statens hjelp for å komme seg opp og fram. Dette i seg selv er diskriminerende.

La meg ta et eksempel som sikkert statsråden eller næringsministeren kjenner godt til. Trondheim Arbeiderparti har sannsynligvis valgt sine beste folk som styremedlemmer.

Det er – i hvert fall i dette tilfellet – åpenbart flere dyktige kvinner enn dyktige menn i Trondheim Arbeiderparti. Næringsministerens eget lokallag har altså kun 33 pst. menn i sitt styre. En kan da spørre seg: Hvilke kvalifiserte og dyktige kvinner skal vike plassen til fordel for en mindre kvalifisert mann, slik at denne balansen utjevnes?

Næringsministeren burde heller bruke tiden sin på å tenke ut virkelige tiltak for å fremme næringsutvikling, deriblant bekjempelse av skjemaveldet, som kveler små og mellomstore bedrifter.

Spørsmålet mitt blir: Vil næringsministeren avvise likestillingsminister Inga Marte Thorkildsens nye utspill om å pålegge nye bedrifter eller AS-er kjønnskvotering?


Les hele debatten