Spørretimespørsmål fra Tord Lien (FrP) til kunnskapsministeren

Om hvorvidt fasilitetene for utdanning og forskning blir bedre ved å flytte Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet fra Adamstuen til Ås, med henvisning til at det ikke vil være mulig å etablere tilstrekkelig infrastruktur til å ivareta dagens behov

Datert: 26.04.2012
Besvart: 02.05.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Regjeringens forslag om å flytte Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet fra Adamstuen til Ås, med en kostnadsramme på 2,4 mrd. kr fikk i 2008 støtte av stortingsflertallet. Statbyggs forarbeider har avdekket at det innenfor denne rammen ikke vil være mulig å etablere tilstrekkelig infrastruktur til å ivareta dagens behov. En forutsetning for en slik flytting må være at fasilitetene for utdanning og forskning blir bedre enn før.

Mener statsråden denne ambisjonen er ivaretatt i den pågående prosessen?


Les hele debatten