Spørretimespørsmål fra Siri A. Meling (H) til olje- og energiministeren

Om statsråden vil legge forholdene til rette for at norske energiprodusenter kan tilby Europa regulerbar vannkraft, gjennom en kartlegging av rammebetingelsene for pumpekraftverk

Datert: 26.04.2012
Besvart: 02.05.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Med tanke på Europas behov for balansekraft fremover har norske energiprodusenter muligheter for ytterligere verdiskaping ved å tilby regulerbar vannkraft. Et eksempel er såkalte pumpekraftverk hvor man kan tappe magasinet og selge kraften mens prisene er høye, og importere kraft fra Europa for å pumpe vannet tilbake i magasinene når prisene er lave.

Vil statsråden legge forholdene til rette for denne typen verdiskaping gjennom en klarlegging av rammebetingelsene for pumpekraftverk?


Les hele debatten