Spørretimespørsmål fra Mette Hanekamhaug (FrP) til kunnskapsministeren

Om hvorvidt statsråden nå ser nytten av nivådelt undervisning, og således støtter en endring av opplæringsloven på dette området

Datert: 03.05.2012
Besvart: 09.05.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Mette Hanekamhaug (FrP)

Spørsmål

Mette Hanekamhaug (FrP): Fremskrittspartiet har tidligere fremmet forslag om å fjerne forbudet mot nivådelt undervisning for å gjøre det enklere å tilpasse opplæringen til elevenes nivå. I Aftenposten 13. april sier Trond Giske at regjeringen ikke er flink til å anerkjenne enerne i skolen, noe som støttes av Mensa i VG 3. mai. Statsråd Halvorsen nevnte da forserte løp som et tiltak de ønsket å gjennomføre for å bedre dette.

Betyr dette at statsråden nå ser nytten av nivådeling, og således støtter en endring av opplæringsloven på dette området?


Les hele debatten