Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om statsråden er fornøyd med den utvikling vi ser i SAS AB, som leverte et underskudd før skatt på 1,1 mrd. kroner SEK, og hvilke tiltak han vil initiere når det gjelder den norske stats eierandel i selskapet

Datert: 03.05.2012
Besvart på vegne av: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 09.05.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): SAS AB har nylig fremlagt økonomisk resultat for 1. kvartal 2012 som viser et underskudd før skatt på 1,1 mrd. kroner SEK. Dette er en forverring fra samme periode i fjor, da selskapet leverte et underskudd før skatt på 558 mill. kroner SEK.

Er statsråden fornøyd med den utvikling vi ser i SAS AB, og hvis ikke, hvilke tiltak vil statsråden initiere når det gjelder den norske stats eierandel i selskapet?


Les hele debatten