Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Om å motivere til økt satsing på skogsbilveier, med bakgrunn i at mye hogstmoden skog ikke blir nyttet

Datert: 03.05.2012
Besvart: 09.05.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Det bygges for lite traktor- og skogsbilveier i Norge slik at mye hogstmoden skog ikke blir nyttet. Det samme gjelder for oppgradering av eksisterende veinett. Tiltakene som kunne snudd denne trenden, er ikke ført videre av regjeringen.

Hva vil statsråden bidra med for å motivere til økt satsing på skogsbilveier?


Les hele debatten