Spørretimespørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om hvordan rusmiddelavhengige vil bli ivaretatt i regjeringens politikk fremover

Datert: 09.05.2012
Besvart: 16.05.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Mange rusmiddelavhengige har en traumatisert oppveksthistorie. De trenger et helhetlig og langvarig behandlingsopplegg som kan møte både avhengigheten og mennesket bak avhengigheten. Dette krever et opplegg der den syke trenger å få tilhørighet til stabile voksne og relasjonskompetente personer over lang tid. Denne gruppen er ikke satt høyt nok på dagsordenen. Dette er kjernen i et debattinnlegg rettet mot helseministeren i Dagbladet 25. februar i år.

Hvordan vil denne gruppen bli ivaretatt i regjeringens politikk fremover?


Les hele debatten