Spørretimespørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Om finansminister Johnsen vil ta initiativ til å omdanne Jernbaneverket til statsforetak eller heleid statlig aksjeselskap, i tråd med fylkesmann Johnsens anbefaling

Datert: 10.05.2012
Besvart: 16.05.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): I en kronikk i Aftenposten 12. februar 2008 skrev daværende fylkesmann Sigbjørn Johnsen at Jernbaneverket bør omdannes til statsforetak eller heleid statlig aksjeselskap. Formålet var å styrke muligheten til å bygge jernbane. Johnsen brukte Avinors organisering og rolle innen luftfarten som forbilde. Avinor har fått tilført oljepenger utenfor statsbudsjettet, kan planlegge langsiktig og kan sikre lånefinansiering ved behov.

Vil finansminister Johnsen ta et initiativ overfor Jernbaneverket i tråd med fylkesmann Johnsens anbefaling?


Les hele debatten