Spørretimespørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til finansministeren

Om finansminister Johnsen vil ta initiativ til å omdanne Statens vegvesen til statsforetak eller heleid statlig aksjeselskap, i tråd med fylkesmann Johnsens anbefaling

Datert: 10.05.2012
Besvart: 16.05.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): I en kronikk i Aftenposten 12. februar 2008 skrev daværende fylkesmann Sigbjørn Johnsen at Statens vegvesen bør omdannes til statsforetak eller heleid statlig aksjeselskap. Formålet var å styrke muligheten til å bygge veier. Johnsen brukte Avinors organisering og rolle innen luftfarten som forbilde. Avinor har fått tilført oljepenger utenfor statsbudsjettet, kan planlegge langsiktig og kan sikre lånefinansiering ved behov.

Vil finansminister Johnsen ta et initiativ overfor Statens vegvesen i tråd med fylkesmann Johnsens anbefaling?


Les hele debatten