Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Om å forhindre forringelse av vannkvalitet og fauna i forbindelse med utbygging av dobbeltspor for jernbane langs Mjøsa

Datert: 15.05.2012
Besvart: 23.05.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I forbindelse med utbygging av dobbeltspor for jernbane langs Mjøsa, må det skiftes ut mye mudder med mer stabil masse. Mudderet som anslås til å være ca. 14 000 lastebillass skal tømmes tilbake i Mjøsa, og det fryktes for at dette bl.a. vil få konsekvenser for vannkvaliteten og fauna.

Hva vil statsråden gjøre for å forhindre denne forringelsen av Mjøsa?


Les hele debatten