Spørretimespørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Om å redegjøre for hvorfor man må nedbemanne i Midtre Hålogaland, samtidig som statsråden hevder at det ikke blir noen kutt

Datert: 09.05.2012
Besvart på vegne av: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 23.05.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Statsråden skriver i en kronikk i dagsavisen Fremover onsdag 9. mai 2012: "Ingen kutt i Midtre Hålogaland".

Kan statsråden redegjøre for hvorfor man må nedbemanne ca. 20 stillinger over en 3-årsperiode, samtidig som statsråden hevder at det ikke blir noen kutt?


Les hele debatten