Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om hvordan statsråden ser på ny gruvedrift i Røros-regionen

Datert: 09.05.2012
Besvart på vegne av: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 23.05.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Mineralnæringen i Norge har store vekstmuligheter. Dette gjelder alt fra vanlig grus til edle stener, men ofte blir mulighetene for denne type næringsutvikling stoppet av miljøbestemmelser.

Hvordan ser statsråden for eksempel på ny gruvedrift i Røros-regionen?


Les hele debatten