Muntlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Om hva som kommer først for kunnskapsministeren og SV: kompetanseløft for lærerne eller skolemat og gym til milliardbeløp

Datert: 23.05.2012
Besvart: 23.05.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Hvis vi er opptatt av at elevene tilegner seg gode, grunnleggende ferdigheter, er læreren viktigst. Hvis vi vil bekjempe mobbing, er læreren viktigst. Hvis vi vil forbedre oss i PISA-undersøkelsene, er læreren viktigst. Hvis vi vil forebygge frafall, er læreren viktigst. Hvis vi er opptatt av sosial utjevning, er læreren viktigst.

Norske lærere møter store forventninger om å gjøre undervisningen mer spennende og utfordrende for elevene, ikke minst forventer vi at lærerne skal beherske ny teknologi, og at elevene skal kunne nyttiggjøre seg dette i faget.

Etter uttallige stortingsmeldinger fra denne regjeringen, hvor lærerens kompetanse fremheves som viktigst, burde alt ligge til rette for en stor satsing på lærere, som Høyres leder har tatt til orde for. Om regjeringen mener alvor med sine stortingsmeldinger, er den videreutdanningstakten regjeringen har lagt seg på, pinlig ambisjonsløs – 1 850 lærere i året på videreutdanning betyr at det vil ta flere tiår før norske lærere har fått én runde med nødvendig faglig påfyll. Hvis de underviser i flere fag, trenger de flere runder for å kunne få den nødvendige kompetansen i sine undervisningsfag.

Så ser vi at kunnskapsministeren på pressekonferanse om SVs programforslag lanserer mer gym og skolematreformer til mange milliarder. Etter sju år i regjering burde kanskje SV har lært seg at det er noe som heter å prioritere.

Mitt spørsmål til kunnskapsministeren blir da: Hva kommer først for kunnskapsministeren og SV: kompetanseløft for lærerne eller skolemat og gym til milliardbeløp?


Les hele debatten