Muntlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Om når statsråden vil gripe fatt i den økende byråkratiseringen i Nav, med henvisning til eksempler som viser at de ansatte i Nav må forholde seg til så mye byråkrati og rigiditet at de nærmest presses til ikke å se mennesket, men bare se systemet

Datert: 23.05.2012
Besvart: 23.05.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Jeg har først lyst til å nevne at nylig kom det nye brukertall fra Nav, og det viser seg at for første gang på mange år er brukerne litt mer fornøyd med Nav. Det tenkte jeg at de ansatte i Nav vil være glad for at opposisjonen også anerkjenner. Men det betyr ikke at statsråden slipper unna, hvis hun trodde det, for på tross av at det er viktig ikke å svartmale, er det ingen grunn til å skjønnmale heller.

Et av de problemene som vi som sitter på Stortinget, får flest tilbakemeldinger på, er at Nav-systemet kan være innmari rigid og byråkratisk. Det er tilbakemeldinger som kommer fra brukerne av Nav, og det er tilbakemeldinger som kommer fra de Nav-ansatte. I går – for de av oss som er på sosiale medier – gikk et brev fra en lege – en legeerklæring – sin seiersgang, om en gravid dame hvor legen var veldig frustrert over Nav. En annen historie som vi kunne lese om i media nylig, var om en svenske som het Daniel – et herrenavn som har sitt opphav i Bibelen, som jo ble skrevet for veldig lenge siden. Allikevel, da han kom til Nav med legitimasjon som viste at han var mann, ble han bedt av Nav om å dra til Sverige og hente passet sitt for å bevise at han var mann. Vi har altså flere sånne eksempler, og det er jo ikke de ansatte i Nav sin feil. De gjør sitt beste, men dette er et politisk vedtatt regime som gjør at de ansatte i Nav må forholde seg til så mye byråkrati og så mye rigiditet at de nærmest presses til ikke å se mennesket, men bare se systemet. Så mitt spørsmål er: Når vil statsråden gripe fatt i den økende byråkratiseringen i Nav og rydde opp?


Les hele debatten