Spørretimespørsmål fra Erik Solheim (SV) til justisministeren

Datert: 23.01.1997
Besvart: 29.01.1997 av justisminister Anne Holt

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): "Flere aviser har i den seinere tid brakt lekkasjer fra overvåkingspolitiets arbeid. Lekkasjene kan se ut til å være bevisst styrt med det siktemål å rettferdiggjøre tjenestenes handlinger og sverte Berge Furre og derigjennom Lund-kommisjonen.

Hva vil justisministeren gjøre for å verne enkeltmenneskets rettssikkerhet mot slike metoder?"


Les hele debatten