Spørretimespørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Om å sikre driften til den nye DNA-laben ved Universitetet i Tromsø, for å oppfylle Stortingets mål om å styrke det nasjonale forsknings- og undervisningstilbudet innen rettsgenetikk

Datert: 03.10.2012
Besvart: 10.10.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Etter vedtak i Stortinget i 2009 har Universitetet i Tromsø, UiT, opprettet en 2-årig mastergradsutdanning i medisinske laboratoriefag der rettsgenetikk er blant de sentrale fagene. Manglende driftsmidler fra staten til den nye DNA-laben ved UiT medfører imidlertid at utdanningen ikke kan gi studentene et praksistilbud som forutsatt.

Vil statsråden ta initiativ for å sikre driften ved DNA-laben i Tromsø, og for å oppfylle Stortingets mål om å styrke det nasjonale forsknings- og undervisningstilbudet innen rettsgenetikk?


Les hele debatten