Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om hva man vil gjøre på kort sikt for å redusere vedlikeholdsetterslepet på norske riks- og fylkesveier

Datert: 10.10.2012
Besvart: 17.10.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Den rød-grønne regjeringen har styrt i 7 år. Aldri har vedlikeholdssituasjonen på norske riks- og fylkesveier vært dårligere. Samlet etterslep er mellom 70 og 80 mrd. kr. Regjeringens defensive mål de siste årene har vært å forhindre økning i vedlikeholdsetterslep. Det er tvilsomt om det målet er nådd. Situasjonen krever stor ressursøkning i mange år. Tiltak for å redusere vedlikeholdsetterslep bør starte allerede i 2013.

Hva vil regjeringen gjøre på kort sikt, og spesielt i det kommende år 2013?


Les hele debatten