Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til miljøvernministeren

Om hvorvidt det er i samsvar med målsettingen om at bønder/skogeiere skal få mulighet til å utnytte sine ressurser og eiendommer at man sier nei til utvikling av Vestmarka i Hedmark til bl.a. turisme og reiseliv

Datert: 04.10.2012
Besvart: 24.10.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Mange grunneiere i Vestmarken-området i Hedmark har planer om utvikling av området til bl.a. turisme og reiseliv, men Miljøverndepartementet sier nei.

Er dette i samsvar med regjeringens målsetting om at bønder/skogeiere skal få flere muligheter til å utnytte sine ressurser og eiendommer?


Les hele debatten