Muntlig spørsmål fra Linda C. Hofstad Helleland (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om hvorvidt statsråden ser at det er behov for nye ideer og bedre løsninger for å forenkle foreldrepermisjonsordningen og administreringen av den

Datert: 24.10.2012
Besvart: 24.10.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda C. Hofstad Helleland (H): Jeg har et spørsmål til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren.

De aller fleste familier i Norge er godt fungerende. Og det er folk som ønsker å leve livet sitt uten innblanding og detaljstyring fra rød-grønne politikere.

Foreldrepermisjonen er en ordning som alle nybakte foreldre ser frem til, men de fleste blir veldig overrasket i møte med den. Den er forbundet med mye papirarbeid, mye byråkrati og, ikke minst, et svært komplisert regelverk. I 2010 fikk Nav 550 000 henvendelser om foreldrepermisjonsordningen. I 2010 brukte Nav 600 årsverk på å administrere ordningen. I fjor økte tidsbruken til nesten det dobbelte.

Det er behov for en radikal forenkling av foreldrepermisjonsordningen. Det har Nav innsett selv. De har henvendt seg til regjeringen og bedt om en forenkling. De mener at de bør bruke mindre tid på dette, og det bør gjøres mindre kostbart.

De rød-grønne har villet detaljstyre foreldrepermisjonsordningen fremfor å gi valgfrihet til foreldrene. Det har gjort ordningen fryktelig komplisert, kostbar og byråkratisk.

Ser statsråden at det er behov for nye ideer og bedre løsninger for å forenkle foreldrepermisjonen og administreringen av ordningen, eller mener statsråden at dette er en fornuftig bruk av ressurser?


Les hele debatten