Spørretimespørsmål fra Svein Harberg (H) til kunnskapsministeren

Om hvilke initiativ statsråden vil ta for å snu den negative utviklingen når det gjelder elevenes leseferdigheter, som krever nye tiltak både i skolen og i lærerutdanningen

Datert: 31.10.2012
Besvart: 07.11.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Resultatene fra årets nasjonale prøver viser en negativ utvikling og en økning i antall elever på laveste mestringsnivå på 5. trinn. Dette viser at vi ikke lykkes med tidlig innsats i skolen. Manglende leseferdigheter blir en utfordring for disse elevene i videre skolegang. Dette krever nye tiltak både i skolen og i lærerutdanningen.

Hvilke initiativ vil statsråden ta for å snu den negative utviklingen når det gjelder elevenes leseferdigheter?


Les hele debatten