Muntlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til utviklingsministeren

Om ikke statsråden burde se på hvordan vi kan investere i og fremme næringsliv og infrastruktur i de fattigste landene, med henvisning til forslaget om å få på plass et fond hvor vi tar en andel av Statens pensjonsfond utland

Datert: 07.11.2012
Besvart: 07.11.2012 av utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): Jeg vil få stille et spørsmål til utviklingsministeren.

Statsråden har gjort omfordeling i utviklingsland til en viktig sak. Jeg vil få lov til å si at troen på hva Norge kan oppnå med bistandsmidler, synes betydelig overdrevet og ikke nødvendigvis basert på kunnskap eller erfaringer. Men hvis statsråden, som jeg forstår, ønsker å gjøre noe som faktisk vil ha effekt – særlig i forhold til global fordeling – burde han se på hvordan vi kan fremme næringsliv og infrastruktur, som f.eks. energi, og dermed skape arbeidsplasser og grunnlag for skatteinntekter som igjen kan brukes til å ha noe å fordele.

For de aller fattigste landene – de minst utviklede landene – er det ikke mye å fordele. Først må det skapes vekst. Fremskrittspartiet – som regel sammen med både Høyre og Kristelig Folkeparti – har i flere år fremmet forslag om å få på plass et fond hvor vi tar en andel av Statens pensjonsfond utland til nettopp å investere slik i de fattigste land. Dette opplever vi blir ignorert, avvist, nedstemt hvert år.

Så spørsmålet til statsråden er om denne regjeringens syn på global fordeling kun er politisk retorikk eller om de midlene som skal brukes i de fattigste landene, kun skal ha en eksplisitt bistandsagenda, mens et næringslivsfokus, et infrastrukturfokus, ikke er denne regjeringens politikk?


Les hele debatten