Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Om hvorvidt justisministerens løfter stemmer, med henvisning til at statsråden flere ganger har hevdet at Telemark har fått mer penger til flere politifolk mens virkeligheten er en annen

Datert: 08.11.2012
Besvart: 14.11.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Regjeringen har de siste årene skrytt av at man har satset på politiet og økt bevilgningene for å ansette flere politifolk. Virkeligheten er en annen. I Telemark politidistrikt har antall politiutdannede mannskaper blitt redusert med 18,6 stillinger fra 2008 til 2011. Dette viser at justisministerens løfter om mer politifolk ikke stemmer.

Statsråden har flere ganger hevdet at Telemark har fått mer penger til flere politifolk, men dette er ikke sant, eller?


Les hele debatten