Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Om hva statsråden kan bidra med for å øke konkurranseevnen overfor våre naboland og dermed bidra til en bedre økonomi for skogbruksnæringen

Datert: 14.11.2012
Besvart: 21.11.2012 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Økonomien innenfor skogbruksnæringen er forholdsvis dårlig for tiden. Det skyldes både høye kostnader og lave priser.

Hva vil statsråden bidra med for å øke konkurranseevnen overfor våre naboland og dermed bidra til en bedre økonomi for næringen?


Les hele debatten