Spørretimespørsmål fra Linda C. Hofstad Helleland (H) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt det er faglig forsvarlig og innenfor gjeldende regelverk at pasienter mister tilbud om psykiatrisk behandling i spesialisthelsetjenesten med begrunnelse at de er behandlingsresistente, dvs. for syke til å tilbys behandling

Datert: 14.11.2012
Besvart: 21.11.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda C. Hofstad Helleland (H): Det er den siste tiden, blant annet gjennom artikkel i Adresseavisen 14. november 2012, kommet frem at flere pasienter mister tilbud om psykiatrisk behandling i spesialisthelsetjenesten med begrunnelse at pasientene er behandlingsresistente, dvs. for syke til å tilbys behandling.

Mener statsråden at en slik praksis er faglig forsvarlig og innenfor gjeldende regelverk, og hva vil ev. statsråden foreta seg for at ikke pasienter skal oppleve dette?


Les hele debatten