Spørretimespørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om hvilke signaler høringsnotatet om endringer i bestemmelsene om straffeansvar i bioteknologiloven formidler når det gjelder å forebygge utnyttelse av kvinner og krenkelse av barns rettigheter og menneskeverd

Datert: 15.11.2012
Besvart: 21.11.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Helsedepartementet har sendt på høring endringer i bestemmelsene om straffeansvar i bioteknologiloven. Dette gjelder blant annet spørsmål om surrogati, men også alle andre sentrale temaer som loven omhandler.

Hvordan mener statsråden at disse endringene kan bidra til å forebygge utnyttelse av kvinner og krenkelse av barns rettigheter og menneskeverd, og hvilke signaler mener statsråden at høringsnotatet formidler til dette?


Les hele debatten