Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Om at planlegging av veiprosjekter i Norge tar i snitt 10 år, og når vi kan forvente resultater av festtalene om kortere planleggingstid

Datert: 22.11.2012
Besvart: 28.11.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Planlegging av veiprosjekter i Norge tar i snitt 10 år. Både denne statsråden og forgjengere fra samme parti har i årevis lovet at planleggingstiden skal reduseres, og at målsettingen er en halvering. Planleggingen av E18 Bommestad-Sky startet så tidlig som i 2005, og det har nå nok engang kommet meldinger om forsinkelser til tross for at veien bare er 7 km lang.

Når kan vi forvente resultater av festtalene om kortere planleggingstid, og hva har blitt gjort i statsbudsjettet for 2013?


Les hele debatten