Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Om at veksten i startlån fra Husbanken er kraftig etter at Finanstilsynet kom med anbefaling til bankene om egenkapitalkrav ved kjøp av bolig, og hvorvidt det ikke bekymrer statsråden at denne egenkapitalen er offentlig finansiert lånekapital

Datert: 22.11.2012
Besvart: 28.11.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Veksten i startlån er kraftig etter at Finanstilsynet kom med sine anbefalinger til de kommersielle bankene om først 10 og så 15 pst. egenkapitalkrav ved kjøp av bolig. Regjeringen reagerer med å utvide Husbankens lånerammer.

Bekymrer det statsråden at denne egenkapitalen egentlig ikke er egenkapital, men offentlig finansiert lånekapital, og at dette minner sterkt om det som var en viktig bakenforliggende faktor som utløste finanskrisen i 2008?


Les hele debatten