Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til helse- og omsorgsministeren

Om at ingen venter lenger enn rusmisbrukere på å få behandling, til tross for at rus skulle være et prioritert område, og hvorvidt det ikke er på tide å skjønne at rusmeldingen ikke innfrir, når det selv i Arbeiderpartiet er opprør mot rusproblematikken

Datert: 28.11.2012
Besvart: 28.11.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Mitt hovedspørsmål går også til helse- og omsorgsministeren.

Fattigdom, bostedsløshet og dårlig helse er bare noen av eksemplene på utfordringer som rusproblemene i Norge medfører. Mange pårørende opplever hjerteskjærende situasjoner når tunge rusmisbrukere sliter, og ikke minst barn opplever hjerteskjærende livssituasjoner når foreldre ruser seg, selv om de ikke er blant de tyngste misbrukerne.

Derfor er det gode grunner til at rus og psykiatri har vært viktige, prioriterte spørsmål for Stortinget i mange år. Før siste regjeringsperiode sa Arbeiderpartiet at rus skulle være et prioritert område, og at alle skulle få behandling fra den dagen de ba om behandling.

Summen nå, nesten fire år etterpå, er at ingen venter lenger enn rusmisbrukere på å få behandling – 75 dager i snitt, nøyaktig det samme som i 2008. Det står 2 527 mennesker i kø for behandling, til tross for at dette skulle være høyt prioritert.

Stortinget har fått fremlagt en rusmelding, som rusmisbrukernes egne organisasjoner har sagt ikke gir noen nye håp. Helse- og omsorgsministeren har blitt konfrontert med spørsmålene rundt rusomsorgen og problemene og har sagt at han skal gjennomgå behandlingskapasiteten og mye annet. Sist ut kom Arbeiderpartiets Wenche Olsen denne uken, som i Smaalenenes Avis sa:

«Vi har nå fått på plass en merknad som sender et kraftig signal om at vi ønsker en gjennomgang av hele rusfeltet.»

Når Arbeiderpartiets politikere ønsker en gjennomgang av hele rusfeltet, er det ikke på tide å skjønne at den rusmeldingen Stortinget har fått, ikke innfrir dette – når det selv i Arbeiderpartiet er opprør mot rusproblematikken? Hva vil statsråden gjøre? F.eks. trekke tilbake rusmeldingen og levere en kraftfull handlingsplan til Stortinget?


Les hele debatten