Muntlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Om at mange står utenfor arbeidslivet og sysselsettingsandelen blant funksjonshemmede er synkende, og hvorvidt regjeringen viser handlingskraft og gjennomføringskraft når det f.eks. gjelder plikt til aktivitet for unge, friske sosialklienter

Datert: 28.11.2012
Besvart: 28.11.2012 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Mitt spørsmål går også til arbeidsministeren, som jeg for øvrig ønsker velkommen til første spørretime som arbeidsminister.

Det er for mange som står utenfor arbeidslivet. Høyre har sagt at en av løsningene på det kan være at unge, friske sosialklienter skal ha en rett og plikt til aktivitet. Regjeringen har sagt, og statsråden sier også med jevne mellomrom, at de er for en slik plikt til aktivitet. Men likevel var det først i vår, etter syv år i regjering, at regjeringen i det hele tatt startet arbeidet med å finne ut hvor mange kommuner som benytter seg av muligheten som finnes i dag.

Regjeringen sier også at de er for å få folk fra trygd til arbeid. En viktig måte å få til det på er tiltaksplasser. Likevel vet ikke regjeringen hvor lenge folk må vente på tiltak, de aner ikke noe om hvor lenge folk må vente mellom tiltak, og de vet ikke noe om hvor mange det er av såkalte tiltaksnomader, som er et begrep for folk som går fra tiltak til tiltak.

Regjeringen sier at de vil få flere funksjonshemmede inn i arbeid. Likevel er det nå slik at for første gang på mange år går sysselsettingsandelen blant funksjonshemmede ned. Den synker som en stein. Det har faktisk ikke vært lavere sysselsettingsandel blant funksjonshemmede siden vi begynte å registrere tallene.

Synes statsråden at disse sakene vitner om en regjering med handlingskraft og gjennomføringskraft?


Les hele debatten