Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Om hva som er gjort for å sikre at kapasitet i reisetilbud og beredskap er god nok, slik at folk kan være trygge på at de rekker hjem i tide til jul

Datert: 05.12.2012
Besvart: 19.12.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Vi er på vei inn i julehøytiden. De siste dagene før julaften vet vi at det blir en reisekonsentrasjon hvor flyene er fullbooket, togene fulle, og veiene travle. Folk skal hjem til jul. Dette gir en ekstra sårbar situasjon for mange, som er avhengige av at det offentlige har gjort jobben med å sikre nok kapasitet både i reisetilbud, men også, ikke minst, på beredskapssiden.

Hva har statsråden gjort for å sikre at kapasitet og beredskap er god nok, slik at folk kan være trygge på at de rekker hjem i tide til jul?


Les hele debatten