Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om hva som er statsrådens plan for å hjelpe Bergen med bedre veier og kollektivløsninger, med bakgrunn i dårlig byluft og at restriksjoner på veibruk igjen er tema

Datert: 13.12.2012
Besvart: 19.12.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Igjen er det fokus på dårlig byluft i Bergen og restriksjoner på veibruk er tema. I en nylig publisert artikkel advarer Norsk institutt for luftforskning mot datokjøring som rammer både bensin og dieselbiler. En dieselbuss slipper ut like mye NO2 som 300 bensinbiler. Bergen har et overbelastet veinett til tross for bomring som ble innført i 1986. Staten må bidra mer til finansiering av bedre veier og bedre kollektivløsninger i de største byene. Bergen trenger hjelp mer enn pisk.

Hva er statsrådens plan på kort og på lang sikt for å hjelpe?


Les hele debatten