Muntlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til statsministeren

Om statsministeren er enig med sin parlamentariske nestleder i at hvis ikke regjeringspartnernes angrep på EØS-avtalen opphører, vil det gjøre regjeringen regjeringsudyktig

Datert: 19.12.2012
Besvart: 19.12.2012 av statsminister Jens Stoltenberg

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): EØS er vår livslinje til Europa og er helt avgjørende for vår velferd, våre arbeidsplasser og også for norske bedrifter. Det er Jens Stoltenberg og jeg helt enige om. Den store utfordringen for Jens Stoltenberg er at ingen av hans regjeringspartnere er enige i det. Det har også ført til at vi i løpet av denne høsten har hatt mange debatter her i stortingssalen hvor Arbeiderpartiet har vært nødt til å bekrefte og forsikre om at EØS-avtalen står fast. Utenriksminister Espen Barth Eide sa i en interpellasjonsdebatt jeg reiste 22. november at «EØS-avtalen står klippefast» og at «det er helt uaktuelt å velge en svakere tilknytning».

Utfordringen er at mens julefreden senker seg over både Stortinget og det meste av landet, så bryter bikkjeslagsmålet ut i regjeringa. Jo mer Arbeiderpartiet har vært ute for å forsikre og bekrefte at EØS-avtalen står ved lag, jo oftere har Senterpartiet og SV vært ute for å si det motsatte. De ønsker både å reforhandle hele EØS-avtalen og at Norge ikke lenger skal ha en EØS-tilknytning. Som Klassekampen så treffende sier det fredag 14. desember, er det «rødgrønt kaos om EØS».

Selv om det har kommet forsikringer fra Arbeiderpartiet, er det som skjer fra SV og Senterpartiet egnet til å skape stor usikkerhet for norske arbeidsplasser – stor usikkerhet i en tid hvor også norske bedrifter merker utfordringene med det som skjer i Europa: synkende eksport, synkende råvarepriser. Parlamentarisk nestleder Martin Kolberg sa det treffende på Kristiansen & Strand på TV2 27. oktober: Hvis ikke angrepene på EØS-avtalen opphører, gjør det oss regjeringsudyktige. Er statsministeren enig med sin parlamentariske nestleder i det?


Les hele debatten