Spørretimespørsmål fra Valgerd Svarstad Haugland (KrF) til helseministeren

Datert: 23.01.1997
Besvart: 29.01.1997 av helseminister Gudmund Hernes

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Spørsmål

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): "Ei undersøking frå Norsk Sykepleierforbund syner at 52 % av kommunale/bydelane manglar skulehelseteneste for elevar i den vidaregåande skulen, trass i at kommunane er forplikta til å gi slikt tilbod til elevane.

Kva kan helseministeren gjera for å betra skulehelsetenesta i den vidaregåande skulen?"


Les hele debatten